ایران می‌تواند تأمین‌کننده انرژی پاکستان باشد/ موافقت‌نامه امنیتی بین دو کشور اجرا شود

ایران می‌تواند تأمین‌کننده انرژی پاکستان باشد/ موافقت‌نامه امنیتی بین دو کشور اجرا شود

رئیس‌جمهور روابط ایران و پاکستان را راهبردی دانست و گفت: دیدار با مقامات بلندپایه پاکستان، نشست هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور و رایزنی در زمینه گسترش همکاری‌ها از برنامه‌های سفر است.

ایران می‌تواند تأمین‌کننده انرژی پاکستان باشد/ موافقت‌نامه امنیتی بین دو کشور اجرا شود

(image)

رئیس‌جمهور روابط ایران و پاکستان را راهبردی دانست و گفت: دیدار با مقامات بلندپایه پاکستان، نشست هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور و رایزنی در زمینه گسترش همکاری‌ها از برنامه‌های سفر است.
ایران می‌تواند تأمین‌کننده انرژی پاکستان باشد/ موافقت‌نامه امنیتی بین دو کشور اجرا شود

دانلود سریال

گیم پلی استیشن