ایران به یک سوم دارایی‌های مسدود شده دسترسی خواهد داشت

ایران فقط به ۵۰ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خود دسترسی خواهد داشت