ایران بر خلاف امریکا و انگلیس، با مردم افغانستان برادری برخورد کرده است/ موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور باید حل شود

ایران بر خلاف امریکا و انگلیس، با مردم افغانستان برادری برخورد کرده است/ موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور باید حل شود

رهبر انقلاب همچنین لزوم حل هر چه سریع‌تر موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور را مورد تأکید قرار دادند وافزودند: چنین مسایلی نباید موجب نقار و گله‌مندی در روابط دو کشور شود.

ایران بر خلاف امریکا و انگلیس، با مردم افغانستان برادری برخورد کرده است/ موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور باید حل شود

(image)

رهبر انقلاب همچنین لزوم حل هر چه سریع‌تر موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور را مورد تأکید قرار دادند وافزودند: چنین مسایلی نباید موجب نقار و گله‌مندی در روابط دو کشور شود.
ایران بر خلاف امریکا و انگلیس، با مردم افغانستان برادری برخورد کرده است/ موضوع آبِ رودخانه‌های مرزی دو کشور باید حل شود

اس ام اس جدید