ایران برای امنیت شرق اروپا اهمیت قائل است

ایران برای امنیت شرق اروپا اهمیت قائل است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ثبات و آرامش در منطقه شرق اروپا برای ایران مهم است، گفتگو، مذاکرات سیاسی و راه حل‌های مسالمت آمیز را تنها راه تامین امنیت پایدار و حل مشکلات منطقه‌ای دانست.

ایران برای امنیت شرق اروپا اهمیت قائل است

(image)

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ثبات و آرامش در منطقه شرق اروپا برای ایران مهم است، گفتگو، مذاکرات سیاسی و راه حل‌های مسالمت آمیز را تنها راه تامین امنیت پایدار و حل مشکلات منطقه‌ای دانست.
ایران برای امنیت شرق اروپا اهمیت قائل است

پرس نیوز