ایران ایر با یک شرکت هوایی معروف آلمانی یادداشت تفاهم امضا کرد/ جزئیات محرمانه است

شرکت های ایران ایر و لوفتهانزا یادداشت تفاهمی را برای افزایش همکاری ها بین دو شرکت به امضا رساندند.