ایران اقدام تروریست ها و معارضه مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد

ایران اقدام تروریست ها و معارضه مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران اشغال خان طومان را محکوم کرد و گفت: راهکار در سوریه صرفا سیاسی است و باید تروریست ها و گروههای مسلح مرتبط با آنها توسط جامعه جهانی محکوم و سرکوب شوند.

ایران اقدام تروریست ها و معارضه مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد

(image)

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران اشغال خان طومان را محکوم کرد و گفت: راهکار در سوریه صرفا سیاسی است و باید تروریست ها و گروههای مسلح مرتبط با آنها توسط جامعه جهانی محکوم و سرکوب شوند.
ایران اقدام تروریست ها و معارضه مسلح در اشغال خان طومان سوریه را محکوم کرد

بک لینک قوی

ganool review