ایران از پیشرفته ترین کشورها در بخش سلامت است

نماینده یونیسف در ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه سلامت است.