ایران، روسیه و چین به سامانه‌های موقعیت یاب ما حمله می‌کنند

مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا درحالی خواهان تسریع در دریافت نسل جدید سامانه موقعیت‌یاب جهانی شده است که از ایران و برخی دیگر به عنوان کشورهای حمله کننده به سامانه‌های کنونی موقعیت‌یاب آمریکا یاد نمود.