ایرادات اساسی در قرارداهای جدید صنعت نفت

ایرادات اساسی در قرارداهای جدید صنعت نفت

سید مهدی حسینی در یک نشست در پاریس اعلام کرد: ساختار قراردادهای جدید نفتی ایران از سوی دولت تایید شده و ایران در تلاش است تا در ما‌ه‌های ژوئن یا جولای این قرادادها را ارائه دهد.

ایرادات اساسی در قرارداهای جدید صنعت نفت

(image)

سید مهدی حسینی در یک نشست در پاریس اعلام کرد: ساختار قراردادهای جدید نفتی ایران از سوی دولت تایید شده و ایران در تلاش است تا در ما‌ه‌های ژوئن یا جولای این قرادادها را ارائه دهد.
ایرادات اساسی در قرارداهای جدید صنعت نفت

لایسنس نود 32 ورژن 5

عکس