ایده احداث راه آهن سریع السیر تهران- شمال

ایده احداث راه آهن سریع السیر تهران- شمال

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه‌آهن از انتخاب خط آهن تهران- شمال به عنوان یک ایده برای احداث راه آهن سریع السیر خبر داد و گفت: این پروژه در آینده عملیاتی می‌شود.

ایده احداث راه آهن سریع السیر تهران- شمال

(image)

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه‌آهن از انتخاب خط آهن تهران- شمال به عنوان یک ایده برای احداث راه آهن سریع السیر خبر داد و گفت: این پروژه در آینده عملیاتی می‌شود.
ایده احداث راه آهن سریع السیر تهران- شمال

دانلود فیلم جدید