ایدز در ایران رو به کاهش است

ایدز در ایران رو به کاهش است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روند کاهشی منحنی ابتلا به ایدز در کشور خبر داد و گفت: برنامه های آموزشی و پیشگیری این بیماری تاکنون موثر بوده اند.

ایدز در ایران رو به کاهش است

(image)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روند کاهشی منحنی ابتلا به ایدز در کشور خبر داد و گفت: برنامه های آموزشی و پیشگیری این بیماری تاکنون موثر بوده اند.
ایدز در ایران رو به کاهش است

اپدیت نود32

موزیک سرا