ایالات متحده آمریکا را زیر آب دفن می‌کنیم

ایالات متحده آمریکا را زیر آب دفن می‌کنیم
رسانه حکومتی کره شمالی تهدید کرد اگر به این کشور حمله‌ای از سوی آمریکا شود، کل آمریکا غرق خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا را زیر آب دفن می‌کنیم

رسانه حکومتی کره شمالی تهدید کرد اگر به این کشور حمله‌ای از سوی آمریکا شود، کل آمریکا غرق خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا را زیر آب دفن می‌کنیم