اگر عارف کاندید ریاست مجلس نشود، خودم کاندید می‌شوم/ رهبری موافق تغییر قانون انتخابات است

اگر عارف کاندید ریاست مجلس نشود، خودم کاندید می‌شوم/ رهبری موافق تغییر قانون انتخابات است

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در هیأت رئیسه مجلس تغییر ایجاد شود و البته برای آنهایی که ۸ سال بالا بودند سخت است که یکباره پایین بیایند.

اگر عارف کاندید ریاست مجلس نشود، خودم کاندید می‌شوم/ رهبری موافق تغییر قانون انتخابات است

(image)

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در هیأت رئیسه مجلس تغییر ایجاد شود و البته برای آنهایی که ۸ سال بالا بودند سخت است که یکباره پایین بیایند.
اگر عارف کاندید ریاست مجلس نشود، خودم کاندید می‌شوم/ رهبری موافق تغییر قانون انتخابات است

آهنگ جدید