اگر انتفاضه بزرگی محقق شود کرانه باختری هم مسلح می‌شود/ ۴۵ فلسطینی کنار نیروهای مقاومت در حلب شهید شدند

اگر انتفاضه بزرگی محقق شود کرانه باختری هم مسلح می‌شود/ ۴۵ فلسطینی کنار نیروهای مقاومت در حلب شهید شدند

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: دشمن می‌خواهد سوریه را از معادله مبارزه با رژیم صهیونیستی خارج کند که ما به طور قطع با این توطئه مخالفیم.

اگر انتفاضه بزرگی محقق شود کرانه باختری هم مسلح می‌شود/ ۴۵ فلسطینی کنار نیروهای مقاومت در حلب شهید شدند

(image)

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: دشمن می‌خواهد سوریه را از معادله مبارزه با رژیم صهیونیستی خارج کند که ما به طور قطع با این توطئه مخالفیم.
اگر انتفاضه بزرگی محقق شود کرانه باختری هم مسلح می‌شود/ ۴۵ فلسطینی کنار نیروهای مقاومت در حلب شهید شدند

فروش بک لینک

آهنگ جدید