اکثر آمریکایی‌ها دل خوشی از ترامپ و کلینتون ندارند

اکثر آمریکایی‌ها دل خوشی از ترامپ و کلینتون ندارند

نتایج یک نظرسنجی که امروز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد اکثر رای دهندگان آمریکایی از هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز دموکرات‌ها و همین طور دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان، دل خوشی ندارند.

اکثر آمریکایی‌ها دل خوشی از ترامپ و کلینتون ندارند

(image)

نتایج یک نظرسنجی که امروز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد اکثر رای دهندگان آمریکایی از هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز دموکرات‌ها و همین طور دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان، دل خوشی ندارند.
اکثر آمریکایی‌ها دل خوشی از ترامپ و کلینتون ندارند

عکس