اولین وب‌سایت ۲۵ ساله شد

اولین وب‌سایت ۲۵ ساله شد

این سایت اینترنتی که توصیف «وب جهان گستر» را ارائه می کرد، ۲۵ سال قبل در تاریخ ۶ آگوست ۱۹۹۱ توسط «تیم برنرز-لی» برپا شد.

اولین وب‌سایت ۲۵ ساله شد

(image)

این سایت اینترنتی که توصیف «وب جهان گستر» را ارائه می کرد، ۲۵ سال قبل در تاریخ ۶ آگوست ۱۹۹۱ توسط «تیم برنرز-لی» برپا شد.
اولین وب‌سایت ۲۵ ساله شد

گروه تلگرام