اولین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۹۵ آغاز شد

اولین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۹۵ آغاز شد

شاخص کل بورس اولین روز معاملاتی در سال ۹۵ را با روندی مثبت آغاز کرد و تاکنون ۵۱۲ واحد افزایش یافته است.

اولین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۹۵ آغاز شد

(image)

شاخص کل بورس اولین روز معاملاتی در سال ۹۵ را با روندی مثبت آغاز کرد و تاکنون ۵۱۲ واحد افزایش یافته است.
اولین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۹۵ آغاز شد

آهنگ جدید

دانلود فیلم خارجی