اولین جشنواره فرهنگی قوم لر در دانشگاه تهران برگزار شد+ تصاویر

اولین جشنواره فرهنگی قوم لر در دانشگاه تهران برگزار شد+ تصاویر
به گزارش « عصر دنا » نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی قوم لر با حضور بیش از 1000 نفر از غیوران 10 استان لرنشین کشور در دانشگاه تهران برگزار شد. برگزاری نمایشگاه فرهنگی با موضوعات غذا و لباس محلی، گردشگری، صنایع دستی، شهدا، مشاهیر و مفاخر قوم لر مهمترین بخش این جشنواره بود.
این مراسم با حضور نخبگان و شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی قوم لر، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
ابتدا نماینده تیم برگزاری جشنواره به روی صحنه رفت و ضمن تشکر از میهمانان و حامیان این …

اولین جشنواره فرهنگی قوم لر در دانشگاه تهران برگزار شد+ تصاویر

به گزارش « عصر دنا » نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی قوم لر با حضور بیش از 1000 نفر از غیوران 10 استان لرنشین کشور در دانشگاه تهران برگزار شد. برگزاری نمایشگاه فرهنگی با موضوعات غذا و لباس محلی، گردشگری، صنایع دستی، شهدا، مشاهیر و مفاخر قوم لر مهمترین بخش این جشنواره بود.
این مراسم با حضور نخبگان و شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی قوم لر، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
ابتدا نماینده تیم برگزاری جشنواره به روی صحنه رفت و ضمن تشکر از میهمانان و حامیان این …
اولین جشنواره فرهنگی قوم لر در دانشگاه تهران برگزار شد+ تصاویر

فانتزی