اوباما: کاندیداها از ایجاد تفرقه مذهبی و نژادی پرهیز کنند

اوباما کاندیداهای ریاست‌جمهوری را نصیحت کرده و از انها خواسته که برای به دست آوردن آرای بیشتر به دامن زدن اختلافات نژادی و مذهبی و استفاده از ادبیات نامطلوب روی نیاورند.