اوباما: طالبان به این زودی‌ها پای میز مذاکره نمی‌نشیند

اوباما: طالبان به این زودی‌ها پای میز مذاکره نمی‌نشیند

رئیس جمهوری آمریکا گفته که با وجود اینکه رهبری جدید طالبان انتخاب شده، اما این گروه شبه نظامی همچنان به حملات و خشونت‌های خود ادامه خواهد داد.

اوباما: طالبان به این زودی‌ها پای میز مذاکره نمی‌نشیند

(image)

رئیس جمهوری آمریکا گفته که با وجود اینکه رهبری جدید طالبان انتخاب شده، اما این گروه شبه نظامی همچنان به حملات و خشونت‌های خود ادامه خواهد داد.
اوباما: طالبان به این زودی‌ها پای میز مذاکره نمی‌نشیند