اوباما: آمریکا دیگر به ایران فشار نفتی وارد نمی‌کند

اوباما: آمریکا دیگر به ایران فشار نفتی وارد نمی‌کند

باراک اوباما از تریبون کاخ سفید به طور رسمی اعلام کرد کشورش دیگر درصدد کاهش نفت خام از سوی ایران نخواهد بود.

اوباما: آمریکا دیگر به ایران فشار نفتی وارد نمی‌کند

(image)

باراک اوباما از تریبون کاخ سفید به طور رسمی اعلام کرد کشورش دیگر درصدد کاهش نفت خام از سوی ایران نخواهد بود.
اوباما: آمریکا دیگر به ایران فشار نفتی وارد نمی‌کند

تکنولوژی جدید