اهدای جایزه جهانی به مسعود فرجام و آنونس «فصل فراموشی فریبا»

اهدای جایزه جهانی به مسعود فرجام و آنونس «فصل فراموشی فریبا»

جشنواره بین المللی فیلم IndieFEST Award آمریکا جایزه بهترین آنونس خود را به مسعود فرجام و فیلم «فصل فراموشی فریبا» اهدا کرد.

اهدای جایزه جهانی به مسعود فرجام و آنونس «فصل فراموشی فریبا»

(image)

جشنواره بین المللی فیلم IndieFEST Award آمریکا جایزه بهترین آنونس خود را به مسعود فرجام و فیلم «فصل فراموشی فریبا» اهدا کرد.
اهدای جایزه جهانی به مسعود فرجام و آنونس «فصل فراموشی فریبا»

اخبار کارگران