انقلابی که «شلمچه» در دل‌های دانشجویان به پا می‌کند+ تصاویر

می خواهم بروم تا پر شوم از رنگ خاک، پر شوم از اشک، پر شوم از درد و دل، بروم و برای چندمین بار با پوست و گوشتم بخواهم که برنگردم، بخواهم که تا آخر عمرم در شلمچه بمانم، بمانم در اروندکنار تا نسیم طوفانیش منقلبم کند.