انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

سی ان ان: پلیس منچستر بسته مشکوک را با انفجار کنترل شده از میان برد.

انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

(image)

سی ان ان: پلیس منچستر بسته مشکوک را با انفجار کنترل شده از میان برد.
انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

فروش بک لینک

استخدام