انفجار مین در شهرستان قصر شیرین/ تلفات جانی نداشت

انفجار مین در شهرستان قصر شیرین/ تلفات جانی نداشت

معاون فرمانداری شهرستان قصرشیرین از انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان خبر داد.

انفجار مین در شهرستان قصر شیرین/ تلفات جانی نداشت

(image)

معاون فرمانداری شهرستان قصرشیرین از انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در این شهرستان خبر داد.
انفجار مین در شهرستان قصر شیرین/ تلفات جانی نداشت

خبرگذاری اصفحان

هنر