انفجار شدید در مرز آلمان و لهستان/ ۸ نفر زخمی شدند

انفجار شدید در مرز آلمان و لهستان/ ۸ نفر زخمی شدند

یک شبکه روسی از انفجار و آتش‌سوزی در مرزهای آلمان و لهستان خبر داد.

انفجار شدید در مرز آلمان و لهستان/ ۸ نفر زخمی شدند

(image)

یک شبکه روسی از انفجار و آتش‌سوزی در مرزهای آلمان و لهستان خبر داد.
انفجار شدید در مرز آلمان و لهستان/ ۸ نفر زخمی شدند

فیلم سریال آهنگ

شهرداری