انفجار انتحاری در ابوغریب ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت

انفجار انتحاری در ابوغریب ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت

انفجار انتحاری در مسجد النور در شهرستان ابوغریب در غرب بغداد، ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت.

انفجار انتحاری در ابوغریب ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت

(image)

انفجار انتحاری در مسجد النور در شهرستان ابوغریب در غرب بغداد، ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت.
انفجار انتحاری در ابوغریب ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت

خرم خبر