انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان

روز گذشته بین دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان

(image)

روز گذشته بین دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گیلان و شرکت مخابرات استان

دانلود موزیک