انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید

انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید.

انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید

(image)

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید.
انجمن اسلامی را دستاویزی برای پیشروی به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی بدانید

اس ام اس جدید