انتقال اسناد داعش از موصل به رقه

انتقال اسناد داعش از موصل به رقه

گزارش‌ها از موصلِ عراق حاکی است گروه تروریستی داعش در حال جابجایی رایانه‌ها و اسناد و مدارک خود از این شهر به شهر رقه، پایتخت خودخوانده این گروه در سوریه و امحاء برخی اسناد است.

انتقال اسناد داعش از موصل به رقه

(image)

گزارش‌ها از موصلِ عراق حاکی است گروه تروریستی داعش در حال جابجایی رایانه‌ها و اسناد و مدارک خود از این شهر به شهر رقه، پایتخت خودخوانده این گروه در سوریه و امحاء برخی اسناد است.
انتقال اسناد داعش از موصل به رقه