انتقال اجساد کشف شده در آب‌های اطراف کیش به جزیره

انتقال اجساد کشف شده در آب‌های اطراف کیش به جزیره

جانشین اداره بنادر و دریانوردی کیش با اشاره به انتقال دو جسد کشف شده در آب های اطراف کیش به ساحل این جزیره گفت: احتمال دارد این اجساد با شناور باری ناپدید شده در خلیج فارس ارتباط داشته باشند.

انتقال اجساد کشف شده در آب‌های اطراف کیش به جزیره

(image)

جانشین اداره بنادر و دریانوردی کیش با اشاره به انتقال دو جسد کشف شده در آب های اطراف کیش به ساحل این جزیره گفت: احتمال دارد این اجساد با شناور باری ناپدید شده در خلیج فارس ارتباط داشته باشند.
انتقال اجساد کشف شده در آب‌های اطراف کیش به جزیره

میهن دانلود