انتقاد اردوغان از سیاست کنترل جمعیت

 انتقاد اردوغان از سیاست کنترل جمعیت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شدت از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرد و گفت: مسلمانان نباید به این سیاست روی آورند.

 انتقاد اردوغان از سیاست کنترل جمعیت

(image)

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شدت از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرد و گفت: مسلمانان نباید به این سیاست روی آورند.
 انتقاد اردوغان از سیاست کنترل جمعیت

خبر جدید