انتظار رهبر انقلاب از مساجد و ماموریت بچه‌ مسجدی‌ها

انتظار رهبر انقلاب از مساجد و ماموریت بچه‌ مسجدی‌ها

اهالی مساجد در سراسر کشور وظایف و ماموریت‌های خود برای رسیدن به «مسجد تراز انقلاب اسلامی» از نگاه رهبر انقلاب را در گزارش این هفته خط حزب‌الله مطالعه کنند.

انتظار رهبر انقلاب از مساجد و ماموریت بچه‌ مسجدی‌ها

(image)

اهالی مساجد در سراسر کشور وظایف و ماموریت‌های خود برای رسیدن به «مسجد تراز انقلاب اسلامی» از نگاه رهبر انقلاب را در گزارش این هفته خط حزب‌الله مطالعه کنند.
انتظار رهبر انقلاب از مساجد و ماموریت بچه‌ مسجدی‌ها

شهرداری