انتصاب مشاور علم سنجی و دانش شناسی در دانشگاه پیام نور

انتصاب مشاور علم سنجی و دانش شناسی در دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور، بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به عنوان مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در حوزه علم‌سنجی و دانش‌شناسی منصوب شد.

انتصاب مشاور علم سنجی و دانش شناسی در دانشگاه پیام نور

(image)

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور، بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به عنوان مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در حوزه علم‌سنجی و دانش‌شناسی منصوب شد.
انتصاب مشاور علم سنجی و دانش شناسی در دانشگاه پیام نور

آهنگ جدید