انتشار شميم عطر خدمت رساني دانشجویان به مناطق محروم ارسنجان

انتشار شميم عطر خدمت رساني دانشجویان به مناطق محروم ارسنجان

دانشجویان دانشگاه آزاد ارسنجان در ایام نوروز ۹۵ در قالب اردوی جهادی به مناطق محروم این شهرستان خدمت رسانی کردند.

انتشار شميم عطر خدمت رساني دانشجویان به مناطق محروم ارسنجان

(image)

دانشجویان دانشگاه آزاد ارسنجان در ایام نوروز ۹۵ در قالب اردوی جهادی به مناطق محروم این شهرستان خدمت رسانی کردند.
انتشار شميم عطر خدمت رساني دانشجویان به مناطق محروم ارسنجان

کرمان نیوز

تلگرام