انتخابات پیش رو آینده ۱۰ ساله این نظام را ریل گذای می‌کند/ نمایندگان مجلس آینده اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهند

مسئول سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: اثر گذاری این انتخابات تنها منحصر به چهار سال آینده نخواهد بود، بلکه آینده این دولت و گفتمان دولت آینده را رقم خواهد زد.