انتخابات در شازند به دور دوم کشیده شد

براساس اطلاعیه شماره ۶۷ ستاد انتخابات کشور چند حوزه انتخابیه نمایندگان شان مشخص شد.