انتخابات اسفندماه همدلی و همزبانی دولت و ملت را تعبیر کرد/ پیشرفت های موشکی ایران چالشی‌ترین نقطه برخورد ما با استکبار جهانی بود

مسئول سیاسی حزب موتلفه اسلامی گفت: در حقیقت انتخابات هفتم اسفند گویای همدلی و همزبانی دولت و ملت بود.