امیرعبداللهیان آزادسازی شهر تدمر را به دولت، ارتش و مردم سوریه تبریک گفت

امیرعبداللهیان آزادسازی شهر تدمر را به دولت، ارتش و مردم سوریه تبریک گفت

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان با تبریک آزاد سازی شهر باستانی تدمر سوریه از دست تروریستهای داعش، تأکید کرد که حمایت ایران از مبارزه با تروریسم در سوریه، عراق و کشورهای در معرض تهدید ادامه می‌یابد.

امیرعبداللهیان آزادسازی شهر تدمر را به دولت، ارتش و مردم سوریه تبریک گفت

(image)

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان با تبریک آزاد سازی شهر باستانی تدمر سوریه از دست تروریستهای داعش، تأکید کرد که حمایت ایران از مبارزه با تروریسم در سوریه، عراق و کشورهای در معرض تهدید ادامه می‌یابد.
امیرعبداللهیان آزادسازی شهر تدمر را به دولت، ارتش و مردم سوریه تبریک گفت

علم و فناوری

کانون نماز