امیرالمؤمنین(ع) میراث دار جامعه‌ای ست که خواص اهل حق آن، اهل دنیا شده‌اند

امیرالمؤمنین(ع) میراث دار جامعه‌ای ست که خواص اهل حق آن، اهل دنیا شده‌اند

استاد حوزه و دانشگاه گفت: امیرمؤمنان میراث‌دار جامعه‌ای‌ست که در این جامعه خواص اهل حق، اهل دنیا شده، همه مدعی‌اند و تبختر دارند، برای سوابق گذشته‌شان امتیاز می‌خواهند و شرکت در مجالس عادی را کسر شأن خود می‌دانستند.

امیرالمؤمنین(ع) میراث دار جامعه‌ای ست که خواص اهل حق آن، اهل دنیا شده‌اند

(image)

استاد حوزه و دانشگاه گفت: امیرمؤمنان میراث‌دار جامعه‌ای‌ست که در این جامعه خواص اهل حق، اهل دنیا شده، همه مدعی‌اند و تبختر دارند، برای سوابق گذشته‌شان امتیاز می‌خواهند و شرکت در مجالس عادی را کسر شأن خود می‌دانستند.
امیرالمؤمنین(ع) میراث دار جامعه‌ای ست که خواص اهل حق آن، اهل دنیا شده‌اند

فروش بک لینک

پرس نیوز