امیدواریم ظرف سه روز کاری نتایج نهایی انتخابات اعلام شود

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: قبلا شمارش آرای یک انتخابات سه روز به طول می‌انجامید در حال حاضر که دو انتخابات را انجام دادیم اما امیدواریم که ظرف سه روز کاری نیز آن را سامان دهیم.