امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

تقوي نژاد گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.

امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

(image)

تقوي نژاد گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.
امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

فروش بک لینک

دانلود موزیک