امروز نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار می‌شود

امروز نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار می‌شود

نشست سران قوا امروز (چهارشنبه) به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

امروز نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار می‌شود

(image)

نشست سران قوا امروز (چهارشنبه) به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
امروز نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار می‌شود

عکس