امروز؛ پایان مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی

امروز؛ پایان مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۵ تا پایان امروز، ۳۰ مرداد برای ثبت نام انواع وام‌ها فرصت دارند.

امروز؛ پایان مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی

(image)

دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۵ تا پایان امروز، ۳۰ مرداد برای ثبت نام انواع وام‌ها فرصت دارند.
امروز؛ پایان مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی

خبر دانشجویی