امروز؛ اعلام نتایج پذیرش دوره‌های کاردانی وکارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

نتایج دوره‌های کاردانی و دوره‌های کارشناسی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی امروز اعلام می‌شود.