امام جمعه یزد: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان محقق می شود

امام جمعه یزد: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان محقق می شود
یزد – ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان ، تغییر نگاه مسئولان به ظرفیت های داخلی و استفاده از امکانات کشور محقق می شود.

امام جمعه یزد: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان محقق می شود

یزد – ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان ، تغییر نگاه مسئولان به ظرفیت های داخلی و استفاده از امکانات کشور محقق می شود.
امام جمعه یزد: اقتصاد مقاومتی با شکوفایی استعداد نخبگان محقق می شود