امام(ره) فرمودند: منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند! + سند

امام(ره) فرمودند: منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند! + سند

صفحه توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی از قول روح‌الله حسینیان نوشت: امام(ره) فرمودند “آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می‌کند”

امام(ره) فرمودند: منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند! + سند

(image)

صفحه توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی از قول روح‌الله حسینیان نوشت: امام(ره) فرمودند “آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند فاسد تربیت می‌کند”
امام(ره) فرمودند: منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت کند! + سند

قدیر نیوز