الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران تولید شد

الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران تولید شد

دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ محصول الکتروپمپ سوخت هواپیما را که برای نخستین بار در ایران تولید شده است، رونمایی کرد.

الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران تولید شد

(image)

دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ محصول الکتروپمپ سوخت هواپیما را که برای نخستین بار در ایران تولید شده است، رونمایی کرد.
الکتروپمپ سوخت هواپیما برای نخستین بار در ایران تولید شد

بازی