اقدامات دولت بحرین به سود افراط‌گرایان است

اقدامات دولت بحرین به سود افراط‌گرایان است

سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تاسف شدید از تایید و تشدید حکم محکومیت شیخ علی سلمان گفت: این گونه اقدامات علیه رهبران سیاسی میانه‌رو، مشکلات را پیچیده‌تر کرده و به سود افراط گرایان خواهد بود.

اقدامات دولت بحرین به سود افراط‌گرایان است

(image)

سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تاسف شدید از تایید و تشدید حکم محکومیت شیخ علی سلمان گفت: این گونه اقدامات علیه رهبران سیاسی میانه‌رو، مشکلات را پیچیده‌تر کرده و به سود افراط گرایان خواهد بود.
اقدامات دولت بحرین به سود افراط‌گرایان است

خبرگزاری اصفحان