اقتصاد مقاومتی در سال ۹۴ بدرستی اجرایی نشد/ مجلس در بعد نظارتی ضعیف عمل کرده است

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: مجلس باید به بخش نظارت خودش در جهت اجرای صحیح قوانین خود بپردازد و ضرورت دارد در این راستا تعجل خود را بر روی اقتصاد مقاومتی و اجرای آن بگذارد.